Wielki Nowogród

Dwie propozycje jednodniowych wycieczek grupowych z Petersburga do Wielkiego Nowogrodu

UWAGA!
Propozycja tylko dla grup z wizami turystycznymi na terytorium Rosji - wycieczka niedostępna dla grup z darmowymi wizami elektronicznymi na Petersburg i Obwód Leningradzki.1. Wycieczka  «Ku źródłom siwego Wołchow
а»

- 8.00 Wyjazd z Sankt-Petersburga – odległość do Nowogrodu: 197 km.
- Przybycie grupy do Nowogrodu ok. 11.00 – 11.30
- Spotkanie przy hotelu PARK INN****, przerwa na kawę
- Jarosławowy Dwór i dawny kompleks targowy – kompleks cennych pomników architektury XII-XVIII w. i «Biała Arkada Gościnnego Dworu».
- Kompleks Kremla – w tym Sofijski sobór (XI w.), Sofijska Dzwonnica XVI w., unikalna kolekcja starych dzwonów Wielkiego Nowogrodu (XVI– XVII w.) i pomnik "Tysiąclecia Rosji" – prawdziwa encyklopedia państwa rosyjskiego odlana w brązie, kronika tysiącletniej historii Rosji.
- Obiad w restauracji
- Wyjazd za miasto «Ku źródłom siwego Wołchowа»: Święto-Juriewskij męski klasztor z XI w. położony w malowniczym miejscu nad brzegiem rzeki Wołchow.
- «Świat Rosyjskiej Wsi». Muzeum etnograficzne «Witosławice» XVI–XIX w. – wspaniałość budowli architektów średniowiecza. W tym muzeum-skansenie zgromadzono autentyczne drewniane budynki - kościoły, chaty, budynki gospodarcze. W autentycznych wiejskich izbach zapoznacie się z kulturą materialną, bytem i tradycjami rosyjskiej wsi XV-XVII w.
- Powrót do Sankt-Petersburga ok godz. 20-21.00

Cena:
20-30 os. (Pilot bezpłatnie) - 6250 rub/os.
31-40 os. (Pilot bezpłatnie) - 4950 rub/os.
W cenie: transport autobusowy i obsługa polskojęzycznego Przewodnika, obiad w restauracji, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc.

 

 

2. Wycieczka «Z duszą i po rosyjsku»

- 8.00 Wyjazd z Sankt-Petersburga – odległość do Nowogrodu: 197 km.
- Przybycie grupy do Nowogrodu ok. 11.00 – 11.30
- Spotkanie przy hotelu PARK INN****, przerwa na kawę
- Kompleks Kremla – w tym Sofijski sobór (XI w.), Sofijska Dzwonnica XVI w., unikalna kolekcja starych dzwonów Wielkiego Nowogrodu (XVI– XVII w.) i pomnik "Tysiąclecia Rosji" – prawdziwa encyklopedia państwa rosyjskiego odlana w brązie, kronika tysiącletniej historii Rosji.
- Granawitaja Pałataskarbiec Wielkiego Nowogrodu. Zachwycimy się dziełami sztuki jubilerskiej VI-XIX w. W skarbcu zebrano ponad 200 eksponatów ukazujących wszystkie techniki średniowiecznego jubilerskiego rzemiosła.
- Jarosławowy Dwór i dawny kompleks targowy – kompleks cennych pomników architektury XII-XVIII w. i «Biała Arkada Gościnnego Dworu».
- Na dawnym targu spotkanie Gości zgodnie z dawną tradycją – chlebem i solą! Odprowadzenie Gości do restauracji przy akompaniamencie ludowych pieśni.
- Obiad w restauracji. W czasie obiadu program muzyczny «Z duszą i po rosyjsku».
- Powrót do Sankt-Petersburga ok godz. 20-21.00

Cena:
20-30 os. (Pilot bezpłatnie) - 6900 rub/os.
31-40 os. (Pilot bezpłatnie) - 5500 rub/os.
W cenie: transport autobusowy i obsługa polskojęzycznego Przewodnika, obiad w restauracji, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in