Dokumenty

Bezpłatne wiza do Petersburga i obwodu Leningradzkiego

Od początku lipca 2019 roku, pojawiła się możliwość wjechania do obwodu Kaliningradzkiego na podstawie uproszczonej, bezpłatnej wizy elektronicznej.

Z kolei z początkiem października 2019 roku, obywatele Polski (oraz jeszcze 52 krajów świata), mają możliwość wjechania na terytorium Sankt Petersburga i całego obwodu Leningradzkiego na podstawie bezpłatnych, elektronicznych wiz.

W praktyce oznacza to sporą oszczędność pieniędzy - zwłaszcza jeżeli załatwialibyśmy wizy przez pośredników. Nie trzeba również martwić się o vouchery turystyczne, na podstawie których wystawiano wizę do tej pory. Z dokumentów potrzebnych do wystawienia wizy pozostaje jedynie ubezpieczenie zdrowotne.
W jaki sposób można uzyskać bezpłatną wizę do Petersburga? Należy wejść na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej i wypełnić tam elektroniczny wniosek wizowy: https://evisa.kdmid.ru/
(strona dostępna jest w języku angielskim i rosyjskim)
Oto krótki poradnik przygotowany na podstawie strony rosyjskiego MSZ, zawierający w skrócie najważniejsze informacje po polsku:


Dostępne są bezpłatne wizy następujących kategorii:
- zwykła turystyczna
- zwykła biznesowa
- zwykła humanitarna


Paszport i dokumenty:

- Nasz paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku wizowego. Powinny być w nim wolne miejsca dla pieczątek.
- Należy mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową na cały okres pobytu na terytorium Rosji. Ubezpieczenie musi opiewać na sumę 30.000 euro. Koszt polisy zależy od wybranego ubezpieczyciela, ich wybór jest ogromny. W zależności od wybranej opcji koszt może być różny, cena z reguły nie powinna przekroczyć 100 zł.


Terminy:

- Wniosek wizowy należy złożyć nie wcześniej niż 20 dni przed przewidywaną datą wjazdu i nie później, niż 4 dni do tej daty.
- Czas rozpatrywania wniosku wizowego – 4 dni.
- Wiza pozostaje ważna przez 30 dni od daty wydania.
- Na podstawie elektronicznej wizy, można przebywać na terytorium obwodu Leningradzkiego i Petersburga przez 8 dni licząc od daty przekroczenia granicy.
UWAGA – 8 dni nie oznacza w tym przypadku pełnych 8 dób (192 godzin). Należy opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej do godz. 23.59 w dzień poprzedzający rozpoczęcie ostatniej doby.


Przejścia graniczne:

Na terytorium Petersburga i obwodu Leningradzkiego można wjechać TYLKO przez następujące przejścia graniczne:
1. Powietrzne – lotnisko Pulkovo.
2. Morskie – Port Morski Petersburga, pasażerski port Petersburg.
3. Lądowe – z terytorium Estonii - Iwangorod (Ивангород). Z terytorium Finlandii - Torfianowka (Торфяновка), Brusnicznoje (Брусничное), Swietogorsk (Светогорск).
4. Piesze - z terytorium Estonii - Iwangorod (Ивангород).
Terytorium Federacji Rosyjskiej można opuścić również tylko przez wymienione przejścia graniczne.
Należy mieć to szczególnie na uwadze przy planowaniu wycieczki drogą lądową, korzystając z usług popularnych przewoźników autobusowych. Uważnie sprawdzajcie marszruty autobusów!


Wypełnianie wniosku:

1. Dobrze jest zapisać sobie numer wniosku – przyda się, jeżeli będziecie chcieli wrócić do wypełniania później (np. jeżeli brakuje jakichś danych). Trzeba również podać hasło, zapiszcie je.
2. Fotografia do wniosku powinna być:
- nie starsza, niż pół roku
- na jasnym, jednolitym tle
- twarz na fotografii z neutralnym wyrazem, skierowana prosto w obiektyw
- oczy powinny być całkowicie widoczne (nieprzykryte włosami, oprawkami okularów)
- proporcje wysokości do szerokości fotografii: 45x35

Informacja o statusie wniosku powinna być wysłana na podany adres e-mail, jednak najlepiej śledzić proces na stronie, podając swoje dane: adres e-mail, hasło i numer wniosku - bywa, że wiza jest gotowa wcześniej, niż za przewidziane 4 dni robocze, albo informacja o gotowości wizy nie przychodzi w ogóle na podany adres e-mail!

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pojawi się możliwość pobrania wizy w formacie .pdf i wydrukowania. Ma formę kartki formatu A4 z wszystkimi wprowadzonymi danymi i kodami do skanowania na granicy, nie wkleja się jej do paszportu.


Wiza do Rosji

Aby wjechać na pozostały obszar Federacji Rosyjskiej, potrzebne jest nam wciąż standardowa, rosyjska wiza. Aby ją wyrobić turysta powinien mieć voucher turystyczny i ubezpieczenie na kwotę 30.000 euro.

Dokumenty można wyrobić przez pośredników albo bezpośrednio – korzystając z usług biur podróży, biur ubezpieczeniowych i rosyjskich konsulatów lub centrów wizowych.


Voucher

Voucher to dokument wystawiany przez rosyjskie firmy obsługujące turystów, zweryfikowane przez rosyjskie Ministerstwo Turystyki. Firma Lena Tour wystawia vouchery turystyczne dla indywidualnych turystów i grup turystycznych. Klientom, którym zapewniamy obsługę turystyczną, wystawiamy vouchery bezpłatnie. Vouchery wysyłamy w formie skanu, dokument należy załączyć do wniosku wizowego.

- Wzór vouchera indywidualnego
- Wzór vouchera dla grup


Ubezpieczenie

Aby wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej, wymagana jest polisa ubezpieczeniowa obowiązującej na terenie Rosji na okres pobytu wskazany we wniosku wizowym. Ubezpieczenie musi mieć wysokość co najmniej 30.000 euro.
Koszt polisy zależy od wybranego ubezpieczyciela.


Wiza

Wniosek wizowy należy wypełnić na stronie Departamentu Konsularnego rosyjskiego MSZ. Konsulaty i centra wizowe przyjmują tylko wnioski wypełnione elektronicznie na stronie i wydrukowane.

Podczas wypełniania wniosku wizowego polecamy zapisać jego numer i hasło - do wypełniania wniosku można powrócić, logując się na stronie przy pomocy tych danych.

- Zdjęcie powinno być wykonane na jasnym tle i mieć wymiary 3,5 cm na 4,5 cm.
- Paszport powinien posiadać co najmniej dwie wolne strony i mieć datę ważności co najmniej sześciu miesięcy od daty zakończenia terminu wizy.

Wniosek wizowy należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika z upoważnieniem potwierdzonym przez notariusza, we właściwym dla swojego województwa konsulacie Federacji Rosyjskiej. Centra wizowe i konsulaty wymagają rezerwacji terminu wizyty – zarezerwować termin wizyty można na ich stronach internetowych.

Konsulaty Federacji Rosyjskiej znajdują się w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Warszawie.


Odbiór wizy

Wiza może być gotowa w przeciągu 7-10 dni, czas oczekiwania można również skrócić do 3 dni roboczych, ale będzie się to wiązało z wykupieniem terminu ekspresowego. Koszt wizy wyrobionej w standardowym czasie wynosi ok. 140 zł, za wizę ekspresową trzeba zapłacić podwójną cenę.

Paszport w podanym terminie możemy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika, który posiada nasze upoważnienie na piśmie. Centra wizowe posiadają usługę wysyłki naszego paszportu pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej (za dodatkową opłatą).

Przy odbiorze paszportu, rezerwacja terminu wizyty nie obowiązuje.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in